Exp/Impact Sprint
Ontsluit Collectieve Brainpower voor Exponentiële Impact
 

10-weken Sprint proces ontworpen om de strategische impact capaciteit in jouw organisatie te vergroten
en concrete potentieel succesvolle business impact prototypes te bouwen.

 
 

Schrijf nu in voor

Exp/Impact Sprint – Boosting Woningcorporatie Impact

Een samenwerking tussen TheValueFactory|DeWaardeFabriek en STEKADEMY)
(Start: Januari 2023 – Klik hier voor meer info)

 

Praat met Impact Sprint StrategistBoek een Sprint

Versnellen van Organisatie Impact in 10 stappen

Het Exp/Impact Sprint proces is ontworpen om jou en jouw organisatie te helpen om in korte tijd concrete integrale exponentiële impact business prototypen te bouwen en hiervoor te organiseren.

In het kort

  • Elke vorm van organisatie staat voor (ultra) grote technische-, sociale- en milieu-uitdagingen;
  • Om binnen de 1,5C-maatschappij te kunnen opereren moeten organisaties transformeren naar regeneratieve business modellen, zodat we een gezamenlijk bloeiende toekomst realiseren binnen de grenzen van onze planeet;
  • Dit vraagt een visie op impact (en waarden!) en dan het organiseren voor impact, alsmede voor product- en proces innovaties (voor 90+% koolstof voetafdruk reductie);
  • Digitalisering transformeert al organisatie’s om onderdeel te zijn van ecosystemen – het leveren op bovengenoemde uitdagingen vraagt een nog grotere ecosysteem samenwerking om impact te versnellen.

 

Welk probleem wordt opgelost?

De uitdaging van de korte ecologische levensduur die we nu hebben wordt vaak als zo groot ervaren, dat veel organisaties eenvoudigweg niet weten waar te beginnen.

Er is angst voor te lange trajecten die te veel geld kosten.

Er is het organisatie immuun-systeem dat verandering tegenwerkt.

De ambitieuzen beginnen en lopen vaak snel stuk op korte termijn financiële return-on-investment verwachtingen.

Heel snel laten mensen dan aandacht gaan en richten zich op de dagelijkse prioriteiten.

De Exp/Impact Sprint leert medewerkers om in korte tijd integrale exponentiele impact business  prototypen te bouwen en hiervoor te organiseren. 

Definitie van een Sprint

De sprint is een belangrijk basis in de agile methodiek. De term refereert aan een vooraf gedefinieerde tijdspanne waarbinnen een team zal werken om specifieke doelen te bereiken. Deze periode kan elke lengte hebben, maar zijn over het algemeen kort.

De Exp/Impact Sprint bouwt voort op de agile Sprint met specifieke elementen als exponentieel denken en impact design.

De Exp/Impact Sprint werkt met afgemeten maar efficiënte brokken werk, in tegenstelling tot de traditionele ‘waterval’ methode die nog veel wordt toegepast. daarin moeten teams meerdere taken en verschillende deadlines naast elkaar zien te realiseren, zonder heldere focus of realistische verwachtingen.

In de agile Exp/Impact aanpak levert een team oplossingen en verbeteringen voor de gebruiker gebaseerd op exponentiële versnelling van impact. Het gaat er om oplossingen te vinden die er het meest toe doen voor de (interne of externe) gebruiker, deze oplossingen te ontwikkelen tot acceptabele standaard en deze in volgende fasen verder te verfijnen en te versnellen.

Een Exp/Impact Sprint begint met een kick-off meeting, waarin de impact context en impact doelen worden afgestemd. Over het algemeen gaat het om nieuwe strategiën voor toekomstige gewenste impact. Belangrijk om te onthouden: Sprint doelstellingen moeten meetbaar zijn om efficiency te maximaliseren en zwakke punten te identificeren voor toekomstige referentie.

 

De voordelen van sprints

Een nauwere focus op impact

Een team met slechts een korte tijd om taken af te maken heeft een nauwere focus dan een team met veel maanden de tijd. Individuen moeten zich committeren om de impact doelen te realiseren brengen daarmee hun beste inzet mee in het werk als om een doel te realiseren in een paar dagen tijd.

Dit geldt ook voor teams. Iedereen heeft zijn of haar eigen bijdrage te leveren, en er is geen tijd om de kantjes er van af te lopen en collega’s het bufferwerk te laten doen.

Betere communicatie en samenwerking

De agile methodiek stimuleert communicatie en samenwerking meer dan traditionele werkmethoden. Dagelijkse afstemming (‘Stand-Ups’) zijn heel gewoon tijdens sprints. Het helpt om te begrijpen waar collega’s mee bezig zijn, obstakels te identificeren, ideeën te brainstormen en positieve team dynamiek te versterken. Van iedereen die moeilijkheden ervaart in het succesvol realiseren van de afgesproken taak, wordt verwacht hier eerlijk over te zijn, zodat er zo snel mogelijk hulp geboden kan worden en collectief geleerd.

Belangrijk hiervoor is om Impact stijlen te kennen. Wat is jouw Impact Stijl?

Bouwen van relatie’s met verschillende teams

Zeker in grotere organisatie’s is het makkelijk voor teams om naast elkaar te werken. Vaak is er geen reden om interactie te hebben als afdelingen heel verschillende taken en doelen hebben.

Met Sprints betekent de korte tijd dat doelen ook snel moeten worden gerealiseerd. Dit betekent dat team leden sneller genegen zijn om de kennis of middelen aan te spreken van collega’s uit andere afdelingen.

Deze aanpak kan er toe leiden dat de organisatie meer gaat bestaan uit sterke, inter-afhankelijke relatie’s wat betrokkenheid stimuleert, werktevredenheid en loyaliteit.

Exponentiële business impact

Bedrijven en maatschappelijke organisaties staan voor zeer grote technische-, sociale- en milieu-uitdagingen om antwoorden te zoeken hoe we ons systeem van produceren en consumeren kunnen omzetten naar een systeem dat past binnen de capaciteit van onze aarde.

Onze individuele koolstof voetafdruk moet terug van circa 10mtCO2eq/cap/yr nu naar 2.5mtCO2eq/cap/yr in 2030 en 0.7CO2eq/cap/yr in 2050 om enigszins binnen de afspraak van 1.5C opwarming te blijven.
Dit vraagt om exponentiële impactvolle oplossingen.

Dit levert vraagtukken op van waar we nu staan (inzicht in data die nu nog in veel verschillende bestanden wel of niet digitaal beschikbaar zijn) tot hoe business modellen er uit zien als we een regeneratieve economie en maatschappij hebben bereikt.

De Exp/Impact Sprint is hier specifiek voor ontworpen: ontsluiten van de idee-kracht binnen organisaties. Door gezamenlijk deel te nemen in een Sprint traject, bouwen organisaties aan betere onderlinge relatie’s, is er een bodem voor bedrijfsgrens overstijgende business modellen, delen organisaties de innovatiekosten en verkorten ze de innovatietijd naar mogelijk kansrijke impact aanpakken.

Hoe werkt het?

De Exp/Impact Sprint begint in week 0 met de scoping van de impact waaraan de leiders van de deelnemende organisaties willen bijdragen, alsmede afstemming van huisregels om zoveel mogelijk resultaat te kunnen realiseren.

Teams van medewerkers (4-6 personen) gaan 10 weken (8-12u/wk) aan de slag met een door leiders geaccordeerde impact opgave. In een combinatie van bouwen van exponentiële oplossingen (technisch, business, ecosysteem), persoonlijke- en teamontwikkeling werken de deelnemers in diverse samenstellingen om een veelheid van mogelijke ideeën om te vormen naar enkele potentieel succesvolle businessmodel prototypen en hoe deze geïmplementeerd te krijgen.

Hoe verder?

Geïnteresseerd in de inzet van een Exp/Impact Sprint voor jouw organisatie?

In samenwerking met STEKADEMY, hebben we specifiek voor Woningcorporaties een Exp/Impact Sprint programma ontwikkeld. De eerstvolgende start is in Januari 2023.